سامانه پیگیری رزرو

به دلیل حفظ حریم خصوصی، کاربرانی که عضو باشگاه مشتریان می باشند قادر به استفاده از این سامانه نبوده و تنها از طریق پروفایل کاربری خود می توانند آن را مشاهده نمایند. این سامانه تنها برای مشتریانی که عضو باشگاه نبوده قابل استفاده می باشد.
تنها رزروهای یک ساعت اخیر قابل مشاهده می باشد.